Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Anunt important - CALENDARUL de desfăşurare a Programului   ,,Euro 200 ”

ANUNŢ IMPORTANT

Conform  H.G.nr.228/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionarii de calculatoare de către elevi şi studenti,

                                         

                                             CALENDARUL  -   de desfăşurare a Programului   ,,Euro 200 ”

 

 Depunerea cererilor la Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi :     

01 aprilie-21 aprilie 2018 

Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii :     

19 aprilie- 19 mai  2018

          Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

             a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;

      b) au un venit brut pe membru de familie de maxim 150 lei.

    Pentru efectuarea anchetei sociale vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi, din str. Dumitru Furtuna nr. 14,  în perioada:   01 aprilie-21 aprilie 2018 cu următoarele acte:

  • Cerere adresată directorului Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi;
  • Dosar cu şină;
  • Copie dupa actele de identitate a membrilor familiei(copie dupa  certificatele de   nastere sau  actele de identitate)
  • adeverinta de la institutiile de învatamânt din care sa rezulte calitatea de elev sau student si a celorlalti frati/surori;
  • Acte doveditoare privind  veniturile brute ale membrilor familiei (adeverinţă de salariat, cupon de pensie, cupon pensie alimentara etc);
  • Adeverinta privind starea materiala (camera 9-Primărie) cu specificarea tipului de teren detinut(intravilan si / sau extravilan) pentru persoanele majore
  • Adeverinta de la Administratia Financiara (cu venit impozabil sau că nu sunt privatizaţi) pentru persoanele majore;
  • Adeverinţă de la serviciul impozite şi taxe locale care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile pentru persoanele majore;
  • declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, ca familia  nu a mai beneficiat de  acest ajutor.
  • declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, ca nu obtine venituri;

Notă: Conform Hotărârii nr. 1294/2004, actualizată, ancheta socială se efectuează în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat.

   

 
Noutati
Hotarare cu privire la aprobarea listelor de prioritati pt. anul 2018 in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ al Municipiului Dorohoi
In atentia persoanelor care solicita instituirea tutelei sau a curatelei
Lansare de proiect - Program integrat de măsuri de intervenție - Municipiul Dorohoi
HCL cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi pentru anul 2018
HCL cu privire la aprobarea incepand cu 01.01.2018 a organigramei, a statului de functii, a salariilor de baza si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi
2 Aprilie, Ziua Internationala de Constientizare a Autismului
Anunt important - CALENDARUL de desfăşurare a Programului   ,,Euro 200 ”
Anunt - se fac înscrieri pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat, în cadrul Şcolii de vară „Jurjac” 2018.
Reguli stricte privind desfăşurarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling
Ne petrecem vacanța mare la ȘCOALA DE VARĂ „JURJAC” Dorohoi!
ANUNȚ  - privind  acordarea  tichetelor sociale pentru grădinița aferente lunii IUNIE 2018
Anunț - Selecție beneficiari pentru anul școlar 2018/2019 la Centrul de zi Jurjac
ANUNȚ privind ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ 2018-2019