Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
ANUNT privind acordarea  tichetelor sociale, in valoare de 50 lei - perioada 19 MARTIE - 25 APRILIE 2018

                                                         ANUNT privind acordarea  tichetelor sociale

 

          Directia de Asistenta Sociala  acorda  in perioada 19 MARTIE – 25 APRILIE 2018  tichete  sociale  din bugetul local,  pentru achizitionarea de bunuri și servicii, pentru următoarele categorii de beneficiari din Municipiul Dorohoi:   

  • pensionarii sistemului public de pensii / beneficiarii de indemnizatie sociala pentru pensionari, acordata potrivit OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu domiciliul in municipiului Dorohoi, ale caror drepturi  obținute din pensie sau, dupa caz, din pensii cumulate, sunt de pană la 700 lei/lună, inclusiv, fara a  avea alte venituri de natura salariala, dividende, depozite bancare > 3000 lei, subventii, etc;
  • persoanele cu handicap, gradul I (grav) si gradul II (accentuat), cu domiciliul in municipiului Dorohoi, beneficiari de idemnizatie lunara (inclusiv  idemnizatia pentru persoanele care nu opteaza pentru asistent personal) si buget complementar, adulți si copii, care nu beneficiază de ingrijire in servicii sociale in regim rezidential, publice sau private, fara a  avea alte venituri de natura salariala,  dividende,pensii, depozite bancare > 3000 lei, subventii, etc;
  • familiile si persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispozitia scrisă a Primarului Municipiului Dorohoi, dreptul la un venit minim garantat acordat in baza Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare.

          Pensionarii si persoanelor cu handicap eligibile vor primi cate 1 carnet, cuprinzand 5 tichete sociale/persoana (valoare totala 50 lei), iar familiile si persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispozitia scrisă a Primarului Municipiului Dorohoi, dreptul la un venit minim garantat acordat in baza Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare, vor primi 1 carnet cuprinzand 5 tichete sociale/ familie – familiile cu până la 4 membri inclusiv  si 2 carnete, cuprinzand cate 5 tichete sociale/carnet, familiile cu peste 5 persoane/familie.

          Bunuri/servicii ce pot fi achiziționate in baza tichetelor – produse alimentare, articole de imbrăcăminte și incălțăminte, produse de igienă personală, servicii medicale (inclusiv medicamente și intervenții medicale de mică amploare – proteze, ochelari, mici operații), servicii de curățenie, precum și unele bunuri de larg consum. 

Actele necesare pe care beneficiarii trebuie să le prezinte la ridicarea tichetelor sociale sunt:

  • cerere tip
  • act de identitate beneficiar/reprezentant legal/ persoană legal imputernicită - original si copie
  • si după caz :

           -cupon de pensie (copie)  din luna anterioară depunerii cererii – pentru pensionari 

           -certificat de incadrare in grad de handicap(copie) – pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav

            -dispozitia de acordare a ajutorului social conform Legii 416/2001- pentru beneficiarii VMG               

         Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri privind calitatea de beneficiar ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/617813,interior 18, sau la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14.

 

Fisiere atasateNoutati
ANUNT - PRIVIND ACORDAREA  TICHETELOR  SOCIALE  PENTRU GRĂDINIŢĂ  PENTRU  ANUL  SCOLAR  2017/2018
Hotarare cu privire la aprobarea listelor de prioritati pt. anul 2017 in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ al Municipuilui Dorohoi
In atentia persoanelor care solicita instituirea tutelei sau a curatelei
Lansare de proiect la Primăria Dorohoi! Program integrat de măsuri de intervenție
HCL cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi pentru anul 2018
HCL cu privire la aprobarea incepand cu 01.01.2018 a organigramei, a statului de functii, a salariilor de baza si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi
ANUNT privind acordarea  tichetelor sociale, in valoare de 50 lei - perioada 19 MARTIE - 25 APRILIE 2018
2 Aprilie, Ziua Internationala de Constientizare a Autismului
Anunt important - CALENDARUL de desfăşurare a Programului   ,,Euro 200 ”
In atentia persoanelor care nu au ridicat tichetele sociale
ANUNŢ - privind încetarea distribuirii tichetelor sociale
Ne petrecem vacanța mare la ȘCOALA DE VARĂ „JURJAC” Dorohoi!
Anunt - se fac înscrieri pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat, în cadrul Şcolii de vară „Jurjac” 2018.
ANUNT privind  acordarea  tichetelor sociale pentru gradiniţă aferente lunii MAI 2018
Reguli stricte privind desfăşurarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling
Ne petrecem vacanța mare la ȘCOALA DE VARĂ „JURJAC” Dorohoi!
ANUNȚ  - privind  acordarea  tichetelor sociale pentru grădinița aferente lunii IUNIE 2018