Selectează o Pagină

Documente necesare

12 iul. 2022

1.Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social;

2.Acte doveditoare privind componenţa familiei:

Pentru cetăţenii români

 • – B.I. – buletin identitate
 • – C.I. – carte de identitate
 • – C.I.P – carte de identitate provizorie

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi

 • – C.I. – carnet de identitate
 • – L.S.T. – legitimaţie de şedere temporară
 • – D.I. – document de identitate
 1. Certificate de naştere ale copiilor (după caz);
 2. Certificat de căsătorie (după caz) ;
 3. Certificat deces (după caz);
 4. Hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (după caz);
 5. În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărâre judecătorească privind pensia de întreţinere;
 6. Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului (după caz),
 7. Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (după caz);
 8. Mandatul poştal în care se specifică cuantumul pensiei de întreţinere;
 9. Actul din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 10. Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere (după caz) ;
 11. Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 12. Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională;
 13. Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar;
 14. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local din care să rezulte bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate;
 15. Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte dacă figurează în evidenţele fiscale cu venituri impozabile;
 16. Talon şomaj;
 17. Talon alocaţie de stat pentru copil;
 18. Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de bursa (cuantumul);
 19. Talon pensie sau Decizie pensie;
 20. Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
 21. Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
 22. În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
 23. În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

 

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii:

 • să dovedească ca nu au refuzat un loc de munca, nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea forţei de muncă, la servicii de formare profesională sau participarea la un program de pregătire profesională.
 • să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.
 1. Formular – Cerere si declaratie pe propria raspundere – (modificare) pentru titularii de beneficii soc
 2. Formular – Cerere si declaratie pe propria raspundere – acordare beneficii sociale

NOTĂ:

Cererea – declarația pe propria răspundere pentru acordarea venitului minim garantat și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se depun la Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, la sediul din Str. Dumitru Furtună, tel: +40(231)617813 int. 18.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Cuantum

Cuantum

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanță de urgenţă, au dreptul la ajutor social. Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelul venitului minim garantat...

citește mai mult
Modalități de plată și unde se depune dosarul

Modalități de plată și unde se depune dosarul

Modalităţi de plată Plata drepturilor pentru ajutorul social se asigură de către Agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a municipiului Botoşani, prin decizia directorului executiv, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card....

citește mai mult
Condiții de acordare

Condiții de acordare

Ajutoarele sociale se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate și ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viaţă, evaluate prin ancheta socială, precum și prin alte instrumente specifice. Beneficiază de drepturile...

citește mai mult
Baza legală de acordare

Baza legală de acordare

LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRÂRE Nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; ORDIN...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut