Selectează o Pagină

ANUNȚ – Acordarea venitului minim de incluziune

6 feb. 2024

Venitul Minim de Incluziune, beneficiu de asistenţă socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi  riscului de excluziune socială, acordat conform prevederilor Legii nr.196/2016 privind Venitul Minim de Incluziune (VMI) și a Normelor metodologice aprobate prin HG nr.1154/2022, reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situații de dificultate, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie, are două componente:

 • ajutor de incluziune
 • ajutor pentru familia cu copii

         Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare prevăzute în Legea nr.196/2016, care se stabilesc în funcție de încadrarea în veniturile nete lunare ajustate realizate de familie în următoarele limite:

a) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 313 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;

b) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 456 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani;

c) pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 797 de lei inclusiv.

Pentru dosar de venit minim de incluziune(VMI) se pot depune la Direcția de Asistență Socială Dorohoi, Serviciul Beneficii Sociale  următoarele documente:

 • Cererea – declarație pe propria răspundere pentru acordare unor drepturi de asistență sociala – modelul cererii se găsește la Sediul DAS Dorohoi, Serviciul Beneficii Sociale, din strada Dumitru Furtuna nr. 14 sau pe site dasdorohoi.ro-formulare tipizate.
 • Acordul privind colectarea și prelucrarea datelor personale
 • Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Acte de identitate (BI/CI inclusiv mutația pentru toți membrii familiei majori, certificate de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit  vârsta de 14 ani).
 • După caz- certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească de divorț, certificat de deces, etc.
 • Adeverința de salariu cu venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă) aferent lunii anterioare pentru care solicitati dreptul la VMI, cupoane de pensie pentru pensionari, cupoane indemnizații (creșterea copilului, handicap, deportați, refugiați, etc), alte acte privind veniturile realizate, decizia de acordare a plăților campania 2024 pentru beneficiarii de subvenții APIA.
 • Contractul de proprietate/ închiriere a locuinței/ comodat/concesiune
 • Cartea de identitate a autovehiculului (după caz), care sa ateste vechime mai mare de 10 ani
 • Ultima factură de plată de la furnizorii de energie electrică și gaze naturale, pentru identificarea abonatului şi a codului de abonat /Contractul de furnizare a gazelor naturale și energie electrică
 • Adeverință preșcolar/elev/student, după caz,
 • Polița de asigurare a locuinței ( daca dețin)
 • EXTRAS DE CONT (pt titularii care doresc plata VMI în cont bancar)
 • Alte documente specifice situației beneficiarului
 • De specificat –Numărul de telefon.

LISTA
bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune

A) Bunuri imobile

Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană și 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente

B) Bunuri mobile

 1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice
 2. Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate și/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități
 3. Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei „Delta Dunării“

NOTĂ:

 • În situația în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obținută în urma cedării dreptului de folosință a bunului.
 • Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spațiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

C) Depozite bancare

Cel puțin unul dintre membrii familiei deține, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Condiții de acordare

Condiții de acordare

ANEXA 4.LISTA DE EXCLUDERE NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2022 Excepții de la îndeplinirea obligației fi înregistrate la ALOFM PLIANT VMI

citește mai mult
Acte necesare și Formulare tipizate

Acte necesare și Formulare tipizate

Cererea  - declarație pe propria răspundere pentru acordare unor drepturi de asistență social - modelul cererii se găsește la Sediul DAS Dorohoi, str. Dumitru Furtuna nr. 14 Acordul privind colectarea și prelucrarea datelor personale Angajamentul de plată (pentru...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut