1. LEGE nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social 2. ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor...

citește mai mult