Selectează o Pagină

CONDIȚII DE ACORDARE

18 iul. 2022

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se acorda pe baza cererii și a declarației pe propria răspundere a solicitantului privind componenta familiei si veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare.

Cererea se depune de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, care poate fi:

  • proprietarul locuinței;
  • persoana care a înstrăinat locuința pe baza unui contract cu clauza de întreținere;
  • titularul contractului de închiriere;
  • alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
  • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

 

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare pe parcursul sezonului rece, Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

  • începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;
  • începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevazuta la lit. a
  • La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioara celei în care se solicita dreptul la ajutor pentru încălzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

ATENȚIE! Nedeclararea corecta a componentei familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum și a bunurilor mobile și imobile deținute, constituie contravenție, și se sancționează cu amenda.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați sa comunice primarului orice modificare intervenita în componenta familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. 

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

ANUNŢ-privind acordarea suplimentului pentru energie

ANUNŢ-privind acordarea suplimentului pentru energie

Direcția de Asistență Socială anunță că în data de 09.05.2024 se acordă suplimentul pentru energie cu lemne, combustibili solizi şi/sau petrolieri, pentru luna Martie 2024, conform  prevederilor Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut