Selectează o Pagină
Despre noi

Informații înființare

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ a fost înfiinţată  începând cu 01.02.2005 ca urmare a aprobării H.C.L. nr. 4/2005, şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ a fost înfiinţată  începând cu 01.02.2005 ca urmare a aprobării H.C.L. nr. 4/2005, şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare. Regulamentul de organizare şi funcţionare nr. 15/30.01.2020 a fost modificat prin H.C.L. nr. 223/11.11.2020

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DOROHOI este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Hotararii de guvern nr. 797 din 08 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal.

Direcția de Asistență Socială Dorohoi este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului local al municipiului Dorohoi, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. Totodata este furnizor de servicii sociale acreditat, conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 005852/04.10.2018.

Numărul şi structura de personal a fost aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Dorohoi la propunerea conducerii Direcției de Asistență Socială și a Primarului nr. 76/28.04.2021.

Share This
Sari la conținut