Selectează o Pagină

Documente necesare

18 iul. 2022

  1. -Copie după BI/CI, inclusiv mutația( pentru membrii familiei care au buletin) – 2 exemplare;
  2. -Copie după certificatele de naștere(pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani);
  3. -Adeverință de salariu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensionari, alte acte privind veniturile realizate aferente lunii anterioare;
  4. -Adeverință stare materială,cu specificația tipului de teren deținut/folosință/arenda (intravilan sau extravilan), culturi agricole, animale și pasări deținute, eliberata de  Compartimentul agricol din cadrul Primariei Dorohoi sau din alte localități(pentru toți membrii majori);
  5. -Adeverința de venit, eliberata de Biroul de Beneficii Sociale, din care să rezulte dacă realizează venituri din activități pe cont propriu;
  6. -Adeverință de stare materiala  eliberata de Biroul de Beneficii Sociale;
  7. -Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului(altor bunuri mobile, acolo unde este cazul), care sa ateste vechime mai mare de 10 ani;
  8. -Copie după actul care atestă regimul juridic al locuinței (proprietate, închiriere, moștenire, comodat etc);
  9. -Copii după ultimile facturi  pentru  gaze naturale și  energie electrică indiferent de sursa de încălzire;
  10. -Document care sa ateste existenta unei surse de încălzire cu gaze naturale/ energie electrica (proces verbal de verificare periodica a centralei termice, convector, arzătoare în sobe).

Cerere și declarație pe propria răspundere – (modificare) pentru titularii de beneficii sociale

Notă:

Cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței , a suplimentului pentru energie și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se depun la Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Dorohoi, la sediul din Str. Dumitru Furtuna nr.14, tel: +40(231)617813 int. 18.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

CONDIȚII DE ACORDARE

CONDIȚII DE ACORDARE

Ajutorul pentru încălzirea locuinței si a suplimentului pentru energie se acorda pe baza cererii si a declarației pe propria răspundere a solicitantului privind componenta familiei si veniturile acesteia, însoțita de actele doveditoare. Cererea se depune de către...

citește mai mult
TIPURI DE AJUTOARE

TIPURI DE AJUTOARE

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței Familiile  care au un venit lunar de pana la 1386 lei pe membru de familie și persoanele singure care au un venit lunar de pana la 2053 lei, Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se definesc în funcție de sistemul de încălzire...

citește mai mult
CUANTUM

CUANTUM

CUANTUM AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA  LOCUINȚEI/SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE Sezon rece (01 noiembrie-31 martie) Dacă singura sursa de energie utilizata este energia electrica, cuantumul suplimentului este de 70 lei /luna.

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut