DOCUMENTE NECESARE ACORDĂRII STIMULENTULUI DE INSERȚIE PENTRU CREȘTEREA ȘI ÎNGRIJIREA COPILULUI – după concediu de creștere copil

20 iul. 2022

  • dosar cu şină
  • cerere şi declaraţie tip – Anexa 1 – completată de titular
  • adeverinta tip (Anexa 2)  – completată de către angajator
  • copie la cererea făcută de d-voastră către angajator, din care să rezulte, că vi s-a aprobat reluarea activităţii sau angajarea la un nou loc de muncă
  • decizia de reluare a activităţii de la angajator / decizia de încadrare la un nou loc de muncă / contract la noul loc de muncă
  • copie după certificatul de naştere al copilului nou născut
  • copie după buletinele părinţilor copilului
  • copie certificat căsătorie părinți
  • contul (codul) IBAN, eliberat de Banca – pe numele titularului de dosar
  • declarații privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ( completează ambii părinți)

 

****Pe toate documentele în copie din dosar, care sunt emise de  angajator, acesta va face mențiunea “conform cu originalul” .

 

Orice modificare apare în perioada de acordare a stimulentului pentru creșterea copilului, referitor la adresa de domiciliu, componența familiei, angajator, de natură a suspenda/ înceta acest drept, trebuie anunțată la D.A.S.Dorohoi în cel mai scurt timp.

 

      

                       Pentru detalii suplimentare: 0231617813 int.27

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Cuantum

Cuantum

  Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserție după cum urmează: a) În cuantum de 1500 lei, dacă persoanele îndreptățite...

citește mai mult

Ce conține dosarul și unde se depune

Documente necesare: cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului pentru creșterea copilului-Anexa nr.1; adeverința tip (Anexa 2) completată de angajator; copie la cererea de reluare activitate, aprobată de către angajator; decizie de...

citește mai mult
Baza legală de acordare

Baza legală de acordare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,cu modificările si completările ulterioare; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea...

citește mai mult

Condiții de acordare

Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel: a) până la împlinirea...

citește mai mult

Documente necesare

anexa_2_adeverința_angajator pt. ICC cerere_acordare_indemnizatieCC_model_iunie_2016 declarație prelucrare date personale - ICC anexa_2_Stim. dupa concediu anexa_2_Stim. fara concediu Notă: Persoanele eligibile pentru acest drept, cu domiciliul pe raza municipiului...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut