Selectează o Pagină

Documente necesare și unde se depune dosarul

13 iul. 2020

cerere şi declarație tip – Anexa 1 – completată de titular
adeverinţă tip – Anexa 2 – completată de către angajator
– stagiul de cotizare (12 luni de venituri supuse impozitului pe venit, realizate în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, cât și luna nașterii) eliberat – de către Casa de Pensii
– copie la cererea prin care se solicită angajatorului concediul de creștere copil ( cu nr.înregistrare și mențiunea “conform cu originalul”)
– copii după concediile medicale, din care să rezulte ultima zi de lăuzie(42 sau 63 de zile după caz) (cu mențiunea „conform cu originalul”)
– decizia de suspendare a contractului de muncă, în vederea creșterii copilului
– copii după certificatul de naștere al copilului nou născut
– copii după certificatele celorlalți copii sau copie după livretul de familie actualizat
– copii după buletinele părinților copilului
– copie certificat de căsătorie
– contul (codul) IBAN eliberat de banca
declarații privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ( completează ambii părinți)
– certificat privind încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap( dacă este cazul)

Dacă tatăl copilului solicită această indemnizație este necesară:
– declarația mamei din care să rezulte că nu a luat concediul de maternitate(motivul)
– adeverință de la medicul de familie că nu a beneficiat de concediu de maternitate.

***Toate documentele în copie, care sunt emise de angajator, trebuie certificate de acesta, cu mențiunea „conform cu originalul”.

Unde se depune dosarul:

Cererile pentru acordarea drepturilor, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezulta îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința.

Notă:

  • Dosarul se depune personal la Biroul de Beneficii Sociale pentru verificarea autenticității semnăturilor.
  • Persoanele eligibile pentru acest drept, cu domiciliul pe raza municipiului Dorohoi, pot depune dosarele pentru indemnizație creștere și îngrijire copil, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Dorohoi din str. Dumitru Furtună nr.14, tel: +40(231)617813 int. 27.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Cuantum

Îndemnizația lunară, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv...

citește mai mult
Condițiile de acordare

Condițiile de acordare

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse...

citește mai mult
Legislație

Legislație

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copiilor;  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului; LEGE Nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut