Selectează o Pagină

MEMBRII ECHIPEI MOBILE DE INTERVENȚIE

1 feb. 2020

MEMBRII ECHIPEI MOBILE DE INTERVENȚIE:

 • se deplasează la locul incidentului și asigură evaluarea gradului de risc, precum și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice (completează FR)
 • mediază contactul victimei cu consilierul juridic al DAS în vederea obținerii sprijinului de specialitate
 • completează documentația necesară în fiecare caz și o înaintează coordonatorului Echipa mobilă de intervenție în vederea referirii la DGASPC

 

Echipa Mobilă de interventie intervine în următoarele situaţii: 

 • la solicitarea organelor de poliţie, dacă:
  • după emiterea ordinului de protecţie provizoriu poliţistul constată necesitatea acordării de servicii sociale
  • poliţistul emite ordinul provizoriu şi dispune măsura evacuării temporare a agresorului, dar acesta din urmă solicită cazarea într-un centru residential
 • Pentru solicitarea intervenţiei EMI, echipajul de poliţie aflat la locul producerii incidentului de violenţă domestică apelează coordonatorul EMI şi îi furnizează detalii despre adresa locului în care se desfăşoară intervenţia şi, în linii mari, despre tipul violenţei şi persoanele implicate. La rândul său, coordonatorul EMI contactează persoanele din subechipa de serviciu pentru a se asigura de disponibilitatea acestora, apoi contactează echipajul Poliţiei locale pentru a-i da datele referitoare la locul intervenţiei şi adresele persoanelor pe care trebuie să le însoţească, precum şi pentru a stabili timpul necesar pentru a ajunge la acestea din urmă. Apelează din nou membrii subechipei de serviciu pentru a le comunica ora la care va sosi echipajul poliţiei locale, le prezintă sumar datele cazului unde vor interveni (adresa, tipul violenţei, persoanele implicate) şi le asigură de disponibilitatea sa pentru consultare și sprijin pe tot parcursul misiunii.
 • Odată EMI ajunsă la faţa locului, se va realiza o evaluare sumară a situației pentru a se aprecia dacă starea victimei permite inițierea unei discuții cu aceasta sau dacă se impun alte măsuri de urgență pentru securizarea sa din punct de vedere medical (apelarea numărului unic de urgență 112 pentru evaluare medicală și transport la o unitate medicală, de exemplu).
 • Apoi se va stabili dacă sunt vizaţi minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane vârstnice şi gradul de afectare a acestora. Astfel, dacă victima-adultă a fost transportată pentru acordarea de asistență medicală la spital, iar ea era cea care asigura îngrijirea şi supravegherea unor minori / persoane cu dizabilităţi / persoane vârstnice dependente, membrii EMI vor stabili imediat măsuri de siguranţă pentru aceste categorii de persoanele vulnerabile şi le vor transporta cu autoturismul Poliţiei locale la centrele cu cazare ale DGASPC Botoșani: copiii la “Centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat, exploatat”, iar adulţii cu dizabilităţi şi vârstnicii la “Centrul pentru Victimele Violenţei în Familie”. Dacă din discuţiile purtate cu adulţii cu dizabilităţi şi vârstnicii se pot identifica rude / prieteni de familie / vecini la care aceştia au mai locuit anterior în situaţii similare, se va analiza posibilitatea preluării tot de către ei pentru a li se limita situaţia traumatică şi a rămâne într-un mediu familiar până la clarificarea situaţiei. În aceste cazuri nu se va completa FR.
 • Dacă se impune asigurarea cazării agresorului, acesta va fi condus de echipajul poliţiei locale la CSUI, după efectuarea formalităţilor necesare conform procedurilor centrului, urmând ca atât echipajul poliţiei locale, cât şi asistentul social să revină la locuinţa victimei (unde va rămâne pe tot parcursul intervenției EMI).

În cadrul intervenţiei, iniţierea şi desfăşurarea contactului cu victima va avea permanent în vedere evoluția stării psiho-fizice a acesteia, orice suspiciune cu privire la necesitatea unei intervenții medicale de urgență fiind tratată cu prioritate. Dacă pe parcursul intervenției starea victimei se degradează brusc, se apelează numărul unic de urgenţă 112 pentru ca aceasta să poată beneficia de asistență medicală de urgență.

 

 • la solicitarea făcută DAS (telefonic, în scris, prin email …) de către oricare persoană care are cunoştinţă de existenţa unui caz de violenţă domestică
 • Dacă solicitarea este adresată DAS după producerea episodului de violenţă domestică (a doua zi, la câteva ore după…), iar agresorul nu mai este împreună cu victima, persoana care a preluat sesizarea contactează coordonatorul echipei mobile care se va ocupa de trimiterea subechipei de serviciu, cu autoturismul Poliţiei locale, la domiciliul victimei. EMI va analiza existenţa unui risc medical imediat şi, dacă acesta există, va lua măsurile necesare pentru depăşirea lui prin apelarea numărului unic de urgenţă 112. Dacă nu există un risc imediat, se va proceda în acelaşi fel ca la sesizarea EMI de către organele de poliţie.
 • Dacă solicitarea este adresată DAS în timpul producerii episodului de violenţă domestică, atunci solicitantul este îndrumat să apeleze numărul unic de urgenţă 112, fiind rugat să spună reprezentantului DAS adresa incidentului semnalat. Acelaşi număr va fi apelat şi de cel ce a primit sesizarea din partea DAS pentru eventualitatea în care cel care a făcut anunţul nu va reuşi să-l retransmită aşa cum a fost îndrumat. Ulterior, va fi contactat coordonatorul EMI care va urma paşii necesari trimiterii subechipei de serviciu la adresa indicată. Dacă EMI ajunge înaintea echipajului de poliţie, intervine împreună cu poliţistul local, evaluează rapid situaţia pentru a identifica persoanele implicate (care este agresorul, care este victima, dacă există copii minori în locuinţă…), evitând însă contactul fizic cu agresorul sau victima pentru a nu înrăutăți situația victimei și pentru a nu se pune și pe sine într-un pericol inutil. În această situație, dacă nu a ajuns încă echipajul trimis ca urmare a apelării numărului unic de urgenţă 112, prima intervenție va fi a polițistului local.
 • După încheierea intervenției EMI și completarea documentelor aferente cazului (FR, procesul-verbal de comunicare, copii ale actelor de identitate …) de către membrii echipei, aceștia vor transmite dosarul de caz coordonatorului EMI care va întocmi și actualiza permanent o bază de date cu intervențiile desfășurate. Ulterior, va referi, prin adresă scrisă, fiecare caz către compartimentul de violență domestică din cadrul DGASPC Botoșani în vederea luării în evidență și a realizării managementului de caz.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

CATEGORII DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

CATEGORII DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

CATEGORII DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ: - violenţă domestică = orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirirtuală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut