Selectează o Pagină

Servicii sociale furnizate persoanelor cu dizabilități grad de handicap grav

Legislația privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cerere acordare indemnizație cerere eliberare adeverință beneficiar indemnizație cerere prelungire indemnizație  

Indemnizație lunară acordată persoanelor cu handicap sau reprezentanților legali ai acestora.

Indemnizația lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) din legea 448/2006, este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. Plata indemnizației lunare se...

Documente necesare

cerere angajare asistent personal cerere eliberare adeverință salariat   NOTĂ:  Cererea cât și celelalte acte doveditoare, se depun la Biroul resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenți personali din cadrul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, cu sediul din str. Ștefan cel...

Legislație

LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Documente necesare

Actele necesare în vederea acordării  acestei indemnizații de catre Direcția de Asistență Socială Dorohoi, persoanelor cu handicap gradul grav sunt : copie certificat de încadrare în gradul  grav de handicap; copie certificat de naștere, certificat de căsătorie, B.I.(C.I.) pentru persoana cu...

Îngrijirea persoanei cu dizabilități gradul grav

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la: a) ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare; b) educaţie şi formare profesională; c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională; d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii...

Selectați categoria

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „JURJAC”

CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII ȘI TINERII CU DIZABILITĂȚI

CENTRUL DE SERVICII INTEGRATE PERSOANE VÂRSTNICE

SERVICII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI GRADUL GRAV

CENTRUL DE ZI DE INFORMARE ȘI CONSILIERE

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

ADĂPOSTUL DE NOAPTE

CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT

Share This
Sari la conținut