Selectează o Pagină
Despre noi

Structura organizatorică

Direcţia de Asistenţă Socială are prevăzute 158 de posturi, conform organigramei și statului de funcții, după cum urmează:

Serviciul de beneficii sociale

Serviciul financiar contabil

Serviciul resurse umane

Centrul de servicii sociale

Compartiment juridic si contencios

Serviciul de beneficii sociale,  cuprinde:

 • Compartiment beneficii pentru creşterea și îngrijirea copilului,
 • Compartiment de sprijin al comunității rome,
 • Compartiment evidenta si plata beneficii de asistenta sociala
 • Compartiment monitorizare, analiza statistica, indicatori asistenta sociala si incluziune sociala

Serviciul financiar contabil, cuprinde:

 • Compartiment economico financiar si achizitii publice strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile
 • Compartiment comunicare, registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala
 • Compartiment administrativ

Serviciul resurse umane și servicii sociale furnizate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav

 • Compartiment resurse umane
 • Compartiment de monitorizare a asistentilor personali

Centrul de servicii sociale  cuprinde:

Compartiment juridic si contencios

Activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi se desfăşoară în cadrul celor 5 spaţii care fac parte din patrimoniul instituţiei:

 • 1 corp în str. Ștefan cel Mare nr. 43  – sediul juridic D.A.S. si Cantina de ajutor social, Centrul de zi pentru copii si dizabilități, Centrul Comunitar integrat, Centrul de servicii integrate persoane vârstnice
 • 1 corp în str. Dumitru Furtună, nr. 14 – Serviciul de beneficii sociale
 • 1 corp in str. Stefan cel Mare nr.14 – Centrul de zi pentru copii ”Jurjac”
 • 1 corp in str. A.I. Cuza nr. 39 – Centrul de zi pentru persoane vârstnice
 • 1 corp in str. 1 Decembrie nr. 24, corp clădire C8 – spațiu depozitare și distribuire produse POAD
Share This
Sari la conținut