Selectează o Pagină

Centrul comunitar integrat, are sediul în str. Ștefan cel Mare, nr 43

30 mai 2021

Centrul comunitar integrat, cod serviciu social 8899 CZ-PN-V, înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistenţă Socială Dorohoi, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 00582, deține Licența de Funcționare definitivă seria LF nr. 0004403.

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul comunitar integrat” este de a furniza servicii de sănătate în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunității, pentru soluționarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menținerii acestuia în propriul mediu de viață. Asistența medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav, precum şi pe nevoile comunității, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare

(1) Serviciul social „Centrul comunitar integrat” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcționare a serviciilor sociale reglementat de OUG 18/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil:

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum si pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

(3) Serviciul social „Centrul comunitar integrat” este înființat prin Hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Dorohoi.

Principalele funcții ale serviciului social „Centrul comunitar integrat” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

informare și consiliere:

 • privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială (violența în familie, traficul de persoane, delincventă ş.a.),
 • precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
 • consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate;

educație extracurriculară:

 • educație pentru sănătate,
 • educație privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile,
 • educație pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun,
 • educație civică,
 • educație pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă,
 • educație pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc.,
 • precum şi instruire pentru utilizarea limbajului mimico-gestual, pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor cu dizabilități, lucrul cu câinii utilitari, ş.a.

facilitare a accesului pe piața muncii:

 • suport pentru obținerea unui loc de muncă şi menținerea pe piața muncii,
 • facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională,
 • orientare vocațională.

facilitare a accesului la o locuință:

 • colaborare cu serviciile publice de asistență socială şi autoritățile administrației publice locale,
 • întocmirea şi obținerea documentelor care evidențiază situația de dificultate a persoanei/familiei,
 • identificare locuințe sociale şi locuințe cu chirii accesibile,
 • promovarea responsabilității sociale a dezvoltatorilor imobiliari,
 • protecția drepturilor la o locuință, etc.;

promovarea unui stil de viață sănătos şi activ:

 • facilitarea accesului la servicii medicale,
 • organizarea acțiunilor şi/sau promovarea participării la activități de educație fizică sau sportive,
 • organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activități culturale şi artistice, excursii şi drumeții,
 • promovarea activităților de voluntariat, etc.;

intervenție în stradă (efectuată de echipe mobile):

 • identificarea şi evaluarea socio-medicală a persoanelor fără adăpost,
 • transportul persoanelor fără adăpost la centre rezidențiale, precum şi la unități sanitare cu paturi/ambulatorii de specialitate/cabinete medicale,
 • acordarea unor măsuri de sprijin (distribuire de pachete de hrană, băuturi nealcoolice calde, pături, haine, încălțăminte, acordarea de tratament medical de urgență, ş.a.);
 • colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare;
 • comunicare şi monitorizare situații de risc, telefonul verde,
 • monitorizare persoane vârstnice singure şi bolnavi cronici cu venituri mici, etc.;
 • acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
 • procurarea actelor de identitate (certificate de naștere, cărți de identitate);
 • alte activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conștientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, ş.a.;
 • suport pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice (menaj, gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparații sau lucrări de amenajare a mediului ambiant.
 • activități medicale curative, la domiciliu, complementare asistenței medicale primare, secundare şi terțiare;
 • activități de consiliere medicală şi socială;
 • dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;
 • activități de recuperare medicală.

(b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • campanii de promovare ale serviciilor socio-medicale
 • încheierea protocoalelor de colaborare cu actorii sociali de la nivel local/ județean,
 • elaborarea de rapoarte de activitate;

(c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • campanii de promovare a drepturilor beneficiarilor,
 • consilierea si informarea familiilor aflate in situații de risc asupra drepturilor si obligațiilor acestora, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale, etc;

(d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 • autoevaluare periodica a serviciilor sociale prestate, etc.

(e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • administrarea și coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate;
 • instruirea personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în furnizarea serviciilor;
 • elaborarea documentelor financiar-contabile, în funcție de nivelul de competența;
 • asigură dotarea, întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Documente necesare

Documente necesare

Cerere adult de acordare servicii sociale în cadrul Centrului Comunitar Integrat Cerere copil acordare servicii sociale Cerere pentru ancheta socială la comisia pentru persoane cu handicap Documente necesare pentru întocmirea anchetei grad de handicap NOTĂ:  Cererea...

citește mai mult
Legislație – Centrul comunitar integrat

Legislație – Centrul comunitar integrat

1. LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 182017 privind asistența medicală comunitară 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistență medicală comunitară 3. LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut