Selectează o Pagină

Condiții de acordare

20 iul. 2022

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de LEGE nr. 35 din 31 martie 2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

  1. a)este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
  2. b)are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
  3. c)este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii de eligibilitate:

           Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. a)să fie cetățean român cu domiciliul în municipiul Dorohoi, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
  2. b)sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

  1. a)sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
  2. b)nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (conform anexei) și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Documente necesare

Documente necesare

Cerere -ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă Documentele doveditoare sunt : a) documentul de identitate al persoanei prevăzute la art. 1; b) certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul; c) documentul prin care se...

citește mai mult
Cuantum

Cuantum

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează: a) până la 2.100 lei - 710 lei; b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei; c) de la 2.501 lei până la...

citește mai mult
Baza legală de acordare

Baza legală de acordare

LEGE nr. 35 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă; LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut