Selectează o Pagină

Condițiile de acordare

13 feb. 2020

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o îndemnizație lunară.

Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi îndemnizația lunară pentru creșterea copiilor, următoarele persoane:
a) oricare dintre părinții firești ai copilului/copiilor;
b) oricare dintre soții cărora li s-a/s-au încredințat copilul/copiii în vederea adopției sau au adoptat copilul/copiii;
c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgenţă se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:
– este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
– are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
– locuiește împreună cu copilul/copiii pentru care solicit drepturile în Romania şi se ocupă de creșterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Documente necesare și unde se depune dosarul

Documente necesare și unde se depune dosarul

- cerere şi declarație tip – Anexa 1 – completată de titular - adeverinţă tip – Anexa 2 - completată de către angajator - stagiul de cotizare (12 luni de venituri supuse impozitului pe venit, realizate în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, cât și luna...

citește mai mult

Cuantum

Îndemnizația lunară, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv...

citește mai mult
Legislație

Legislație

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copiilor;  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului; LEGE Nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut