Selectează o Pagină

DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ALOCAȚIE

20 iul. 2022

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere – acordare beneficii sociale
 • Formular – Cerere si declaratie pe propria raspundere – (modificare) pentru titularii de beneficii soc
 • Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu;
 • Buletin de identitate, carte de identitate;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul);
 • Certificat de naștere pentru copiii până la 18 ani;
 • În cazul divorțului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredințarea minorului şi obligația legală de întreținere;
 • Pentru copilul dat spre adopție, se va prezenta hotărârea judecătorească de adopție;
 • Pentru copilul dat în plasament familial sau încredințat, se va prezenta hotărârea comisiei privind protecția copilului;
 • În cazul în care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispoziția primarului eliberată de serviciul autoritate tutelară;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcției generale de asistenţă socială şi protecția copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privată de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
 • Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Adeverința de elev;
 • Adeverința de venit, eliberata de Biroul de Beneficii Sociale, din care să rezulte dacă realizează venituri din activități pe cont propriu,
 • Adeverința de stare materiala eliberata de Biroul de Beneficii Sociale.
 • Adeverința de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada indemnizație cu caracter permanent;
 • Talon șomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii).

 

 • Pentru situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie:
 • Copie după hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat dispărut
 • Copie după hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate sin u participa la întreținerea copiilor
 • Dispoziția primarului privind instituirea tutelei.

UNDE SE DEPUNE DOSARUL:

Cererea – declarația pe propria răspundere pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se depun la Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Dorohoi, la sediul din Str. Dumitru Furtună, nr.14.tel 0231617813 int 18.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

BAZA LEGALĂ DE ACORDARE

BAZA LEGALĂ DE ACORDARE

LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocația...

citește mai mult
CUANTUMURI

CUANTUMURI

Cuantumurile alocației de susținere a familiei sunt următoarele : Pentru familia care este formată din 2 părinți cuantumurile sunt: 1). în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 210,2 lei, cuantumul lunar al alocației este:...

citește mai mult
UNDE SE DEPUNE DOSARUL

UNDE SE DEPUNE DOSARUL

Cererea pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei, precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se înregistrează la Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de  Asistenţă Socială Dorohoi, la sediul din Str....

citește mai mult
MODALITĂȚI DE PLATĂ

MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata drepturilor pentru alocația de susținere se asigura de către AJPIS Botoșani, prin decizie a directorului executiv. Emiterea deciziei directorului executiv al AJPIS Botoșani are la baza dispoziția primarului privind acordarea dreptului, însoțită de cererea tip,...

citește mai mult
Documente necesare

Documente necesare

1. Cerere și declarație pe propria răspundere - acordare beneficii sociale 2. Cerere și declarație pe propria răspundere - (modificare) pentru titularii de beneficii sociale

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut