Selectează o Pagină

Îngrijirea persoanei cu dizabilități gradul grav

21 oct. 2020

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

a) ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare;

b) educaţie şi formare profesională;

c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;

d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;

e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;

f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

g) asistenţă juridică;

h) facilităţi fiscale;

i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

       Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

      Persoana adultă cu handicap grav si copilul cu handicap grav au  dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.

Asistentul personal

Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.

Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la Directia de Asistenta Sociala Dorohoi  şi va depune un dosar conţinând următoarele documente:

a) cerere de angajare;

b) copie de pe actele de identitate şi de stare civilă;

c) copie de pe actele de studii;

d) cazier judiciar;

e) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;

g) declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din lege;

h) acordul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, exprimat în scris, referitor la opţiunea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav.

Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze ca asistent personal.

Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă şi actul adiţional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din legea 448/2006.

 

 

NOTĂ:

 Cererea cât și celelalte acte doveditoare, se depun la Biroul resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenți personali din cadrul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, cu sediul din str. Ștefan cel Mare nr. 43, tel: +40(231)617813 int. 15.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Serviciul Asistență Persoane Vârstnice

Serviciul Asistență Persoane Vârstnice

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabilă cu nevoi particulare, din cauza limitărilor fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire.  Serviciul Asistență Persoane Vârstnice vine în ajutorul acestora, prin...

citește mai mult
Ziua Mondiala a Sindromului Down

Ziua Mondiala a Sindromului Down

Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități din cadrul Direcției de Asistență Socială Dorohoi își exprimă solidaritatea și respectul pentru persoanele cu Sindrom Down.   În fiecare an, pe data de 21 martie, este marcată Ziua Mondiala a...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut