Selectează o Pagină

Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități

21 oct. 2020

Serviciul social Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități cod serviciu social 8891CZ-C-III, înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Dorohoi, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 00582, deține Licența de funcționare seria LF nr. 000328, sediul str. Stefan cel Mare nr.43.

Scopul serviciului social.

Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități” este de a furniza servicii specializate copiilor și tinerilor cu dizabilități din comunitate, oferindu-le servicii sociale gratuite de tip primar și specializat, prin asistență terapeutică pe timpul zilei.

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare.

(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: ORDIN nr. 27 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

(3) Serviciul social „Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități” este înființat prin Hotărâre a Consiliului Local înființat prin H.C.L. nr. 68/2009 si funcționează in cadrul Direcției de Asistenta Sociala Dorohoi, fără personalitate juridică.

Principalele funcții ale serviciului social „Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități ” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. furnizează servicii sociale gratuite de tip primar și specializat, prin asistență terapeutică pe timpul zilei pentru copiii şi tinerii cu dizabilități și consiliere pentru familiile acestora pentru a-și înțelege mai bine copiii şi pentru a face față situației lor speciale;
3. Furnizează programe individualizate de recuperare – reabilitare prin kinetoterapiei, psihologie, logopedie, educație specială;
4. Asigura recuperarea fizio-kinetoterapeutica, psihologica, logopedica a beneficiarilor atât in cadrul centrului, cit si in serviciile ambulatorii in funcție de afecțiune sau tipul de dizabilități;
5. Asigură beneficiarilor consiliere psihologică;
6. Asigură terapie psihologică individuală şi de grup;
7. Asigură familiei beneficiare consiliere şi sprijin;
8. Asigură programe educaționale, recreative şi de socializare specifice copilului şi tânărului cu dizabilități;
9. Asigurarea un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare si particularităților copiilor;
10. Asigură programe de educație specială in grup pentru copilul cu dizabilități;
11. Evaluarea nivelului de dezvoltare psiho-motrică a fiecărui copil;
12. Copii şi tinerii beneficiază de 1 masă pe zi, organizarea zilelor de naștere prin cantina de ajutor social din fonduri alocate de la bugetul local.

Personalul de specialitate care acordă serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcțională ține evidența zilnică a beneficiarilor, a activităților desfășurate pe intervale orare şi monitorizează progresele înregistrate.

În cazul în care copiii urmează programe de recuperare/reabilitare acordate de alte centre/instituții specializate, evidențele zilnice se țin de responsabilul de caz.

Principalele servicii de recuperare/reabilitare funcțională acordate în centru sunt:
• fizioterapie, kinetoterapie şi masaj;
• logopedie;
• terapie psiho-motrică şi ergoterapie;
• terapii prin învățare (de exemplu, reprezentare, dezvoltarea imaginației, a atenției, memoriei, inteligenței, creativității etc.);
• terapii pentru dezvoltarea abilităților de autocontrol (de exemplu, dezvoltarea procesului de inhibiţie voluntară);
• terapii pentru formarea deprinderilor de autoservire şi autogospodărire, reorganizarea conduitelor şi restructurarea perceptiv-motorie;
• terapii de expresie (expresie grafică, plastică, corporală, verbală, psihodramă, meloterapie, etc.).

Activitățile de recuperare/abilitare/reabilitare se pot realiza, după caz, individual sau în grup.

Fiecare cabinet de terapie de recuperare/reabilitare funcțională deține un registru de evidență zilnică a programelor de recuperare/reabilitare funcțională în care se consemnează numele copilului, nr. fișei medicale/fișei de servicii, după caz, precum şi semnătura acestuia.

(b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
• campanii de promovare ale serviciilor sociale in domeniul protecției copilului și tânărului cu dizabilități,
• încheierea protocoalelor de colaborare cu actorii sociali de la nivel local/ județean, in domeniul protecției copilului/tânărului cu dizabilități,
• elaborarea de rapoarte de activitate;

(c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
• campanii de promovare a drepturilor beneficiarilor,
• consilierea si informarea familiilor cu copii cu dizabilități in întreținere asupra drepturilor si obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale, etc;

(d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
• elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
• realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
• autoevaluare periodica a serviciilor sociale prestate, etc.

(e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
• administrarea și coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate;
• instruirea personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în furnizarea serviciilor;
• elaborarea documentelor financiar-contabile, în funcție de nivelul de competența;
• asigură dotarea, întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Serviciul Asistență Persoane Vârstnice

Serviciul Asistență Persoane Vârstnice

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabilă cu nevoi particulare, din cauza limitărilor fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire.  Serviciul Asistență Persoane Vârstnice vine în ajutorul acestora, prin...

citește mai mult
Ziua Mondiala a Sindromului Down

Ziua Mondiala a Sindromului Down

Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități din cadrul Direcției de Asistență Socială Dorohoi își exprimă solidaritatea și respectul pentru persoanele cu Sindrom Down.   În fiecare an, pe data de 21 martie, este marcată Ziua Mondiala a...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut