Cantina de ajutor social, cod serviciu social 8899 CPDH-I, înființat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistenţă Socială Dorohoi, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 00582, deține Licența de Funcționare definitivă seria LF nr. 0004444....

citește mai mult