DESCRIERE SERVICIU

4 aug. 2022

Serviciul social „Adăpostul de noapte” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

 

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Adăpostul de noapte” sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului cu alte servicii publice de asistenţă socială.


Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte sunt persoanele fără adăpost din Municipiul Dorohoi, sau persoanelor din alte localități aflate în tranzit pe perioada vremii nefavorabile în sezonul rece.

Condițiile/documentele de acces/admitere în adăpost sunt următoarele:

  • cerere tip;
  • copie după actul de identitate valabil;
  • documente care atestă veniturile;
  • acte medicale/aviz medical care atesta starea de sănătate a acestora;
  • certificat de încadrare într-un grad de handicap după caz;
  • se pot solicita și alte documente dacă este cazul.

Persoanele  aflate în risc de hipotermie, identificate pe teritoriul municipiului Dorohoi, de către echipajele de patrulare ale Poliției Municipale și Jandarmeriei sau Poliției Locale vor fi legitimate de către acestea, în scopul stabilirii domiciliului.

Dacă se constată că persoana aflată în dificultate nu are o locuință sau aparținători legali, va fi solicitată intervenția echipajelor Serviciului de Salvare sau SMURD, care sunt dotate cu mijloacele necesare pentru transportul în siguranță al acestor persoane.

Persoanele fără locuință vor fi preluate de către echipajele medicale mobile și transportate la Spitalul Municipal Dorohoi – Unitatea de Primiri Urgențe unde,  vor fi evaluate din punct de vedere medical și vor fi testate pentru SARS-COV2, urmărindu-se în special dacă suferă de boli contagioase sau cronice.

Cetățenii diagnosticați cu astfel de afecțiuni vor rămâne în grija Spitalului Municipal Dorohoi până la ameliorarea stării de sănătate, iar cei cu o stare de sănătate satisfăcătoare vor primi un aviz din partea medicului de serviciu pentru a putea părăsi incinta spitalului.

După eliberarea avizului medical vor fi anunțate:

  • reprezentanții Poliției Locale pentru a asigura transportul la adăpostul de noapte
  • persoanele responsabile din cadrul Direcției de Asistență Socială Dorohoi care vor  realiza documentele necesare  în vederea cazării acestora în cadrul adăpostului amenajat în acest scop.

Aprobarea serviciilor în cadrul adăpostului se face de către șeful de centru și directorul D.A.S. Dorohoi.

Furnizorul serviciului asigură informarea potențialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la scopul său/funcțiile sale și modul de organizare și funcționare.

Furnizorul serviciului încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii. Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de fiecare furnizor de servicii, în baza modelului aprobat prin ordinul ministrului muncii şi justiției sociale.

Serviciile sunt oferite gratuit.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Documente necesare

Documente necesare

cerere persoane fără adăpost; copie după actul de identitate valabil; documente cate atesta veniturile; acte medicale/aviz medical care atesta starea de sănătate a acestora. NOTĂ:  Cererea cât și celelalte acte doveditoare, se depun la Biroul Servicii Sociale din...

citește mai mult
Anunț procedură persoane fără adăpost

Anunț procedură persoane fără adăpost

Direcția de Asistență Socială Dorohoi aduce la cunoștința cetățenilor procedura operațională care se aplică în cazul persoanelor fără locuință, identificate pe raza administrativ teritorială a municipiului Dorohoi.   Beneficiari: Persoane fără locuință cu...

citește mai mult
Legislație – Adăpostul de noapte

Legislație – Adăpostul de noapte

Legislație specifică:   LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, LEGE nr. 116 din 15 martie 2002privind...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut