DOCUMENTE NECESARE ACORDĂRII STIMULENTULUI DE INSERȚIE PENTRU CREȘTEREA ȘI ÎNGRIJIREA COPILULUI în cazul în care nu se solicită concediu de creștere copil

20 iul. 2022

 • dosar cu şină
 • cerere şi declarație tip; – Anexa 1 –care se poate lua de la Direcția de Asistenţă Socială Dorohoi- completată de titular
 • adeverinta tip (Anexa 2) completată de angajator – care se poate lua de la Direcția de Asistenţă Socială Dorohoi, completată de către angajator
 • copie la cererea făcută de d-voastră către angajator, din care să rezulte, că ați comunicat angajatorului continuarea activității
 • copie după contractul de muncă sau adeverință de salariat pe durată nedeterminată dacă se schimbă locul de muncă
 • stagiul de cotizare (12 luni de venituri supuse impozitului pe venit, realizate în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului) – de la Casa de Pensii
 • copii după concediile medicale de maternitate, din care să rezulte ultima zi de lăuzie(42 sau 63 de zile după caz)
 • copie după certificatul de naștere al copilului nou născut
 • copie după buletinele părinților copilului
 • copie certificat căsătorie părinți
 • contul (codul) IBAN, eliberat de Banca – pe numele titularului de dosar

 

În cazul în care mama nu are dreptul la concediu de maternitate și tatăl copilului solicită stimulentul de inserție, la dosar este necesară:

 • declarația mamei din care să rezulte că nu a luat concediul de maternitate și motivul
 • adeverință de la medicul de familie că nu a beneficiat de concediu de maternitate.

****Pe toate documentele în copie din dosar, care sunt emise de  angajator, acesta va face menţiunea “conform cu originalul” .

 

 Orice modificare apare în perioada de acordare a stimulentului pentru creșterea copilului, referitor la adresa de domiciliu, componența familiei, angajator, de natură a suspenda/ înceta acest drept, trebuie anunțată la D.A.S.Dorohoi în cel mai scurt timp.

NOTĂ:

 Cererea pentru acordarea stimulentului de inserție pentru creșterea și îngrijirea copilului cât și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se depun la Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, la sediul din Str. Dumitru Furtuna nr.14, tel: +40(231)617813 int. 27.

Ramai informat si vezi si alte articole

Mai multe articole din categorie

Cuantum

Cuantum

  Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserție după cum urmează: a) În cuantum de 1500 lei, dacă persoanele îndreptățite...

citește mai mult

Ce conține dosarul și unde se depune

Documente necesare: cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului pentru creșterea copilului-Anexa nr.1; adeverința tip (Anexa 2) completată de angajator; copie la cererea de reluare activitate, aprobată de către angajator; decizie de...

citește mai mult
Baza legală de acordare

Baza legală de acordare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,cu modificările si completările ulterioare; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea...

citește mai mult

Condiții de acordare

Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel: a) până la împlinirea...

citește mai mult

Documente necesare

anexa_2_adeverința_angajator pt. ICC cerere_acordare_indemnizatieCC_model_iunie_2016 declarație prelucrare date personale - ICC anexa_2_Stim. dupa concediu anexa_2_Stim. fara concediu Notă: Persoanele eligibile pentru acest drept, cu domiciliul pe raza municipiului...

citește mai mult

Doriți să aflați mai multe informații?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Acord

Share This
Sari la conținut